http://limec-bgagro.bg/bg/blog-news/1191/predizvikatelstva-pri-otglezhdane-na-limetc

Предизвикателства при отглеждане на Лимец

Павлина Любенова, в качеството си на агроном на БГ АГРО, споделя наблюдения и опит от предизвикателството на петгодишното отглеждане на еднозърнест лимец.

     

ПРЕДИМСТВА:

 • Непретецензиозна култура: Лимецът може да се засява на различни почвени типове, тъй като не е взискателен към  тях. Подходящ е за отглеждане и при по-бедни на хранителни вещества и органично вещество почвени различия.
 • Предшественик: Добър предшественик за лимеца  е този, който оставя почвата в добро структурно състояние и чиста от плевели. Важно е да се знае, че ако предшественикът е ръж, ечемик или пшеница, в почвата остават семена, които се развиват едновременно с тези на лимеца. Развилите се  растения /самосевки/ от ръж или пшеница не са устойчиви на различните видове главни и мораво рогче, за разлика от лимеца. По време на жътвата семената от лимец могат да бъдат замърсени с болни семена от самосевките и склероции от мораво рогче.
 • Начин на сеитба: Лимецът  не изисква специална подготовка на почвата за сеитба, различна от традиционната сеитба на слята повърхност — използвана при повечето зърнено-житни култури. Достатъчно е към момента на сеитба състоянието на почвата да улесни и гарантира качествен сеитбен процес, осигуряващ в последствие дружно поникване на семената.
 • Срок на сеитба: Срокът на сеитба обичайно започва от последната 10-дневка на септември и продължава до края на първата 10-дневка на октомври. Ранната сеитба е за предпочитане, тъй като лимецът е с по-дълъг вегетационен период в сравнение с пшеницата. В зависимост от конкретните метеорологични особености на производствената година, дори и по–късно засят лимецът дава добри резултати.
 • Дълбочина на сеитба: Семената се сеят на дълбочина 3-4 см в повърхностния почвен слой.
 • Посевна норма и гъстота: Оптимална е сеитбена норма от около 420-450 броя семена/м2.
 • Торене: Тъй като лимецът е непретенциозно в хранително отношение растение, за постигането на добри добиви не е необходимо внасянето на допълнителни количества минерални торове.

Препоръката ни е да не се използват торове, за да се запазят ценните качества на лимеца. Нещо повече -  наши колеги, експериментиращи в отглеждането на лимец, споделят, че едностранното азотно торене предизвиква буен растеж на тънкото и нежно стъбло на лимеца, то израства нависоко, като това води до ранно полягане на посева и впоследствие силно затруднява жътвата.

 • Растителна защита: При отглеждането на лимеца не са необходими фунгициди и инсектициди, както за предварително третиране на семената, така и по време на вегетация. Той е устойчив на болести и неприятели. Тази защита е генетично заложена в семената.

Лимецът не се третира по никакъв начин с химикали за защита – нито семената, нито посева, поради естествената защита, която растението притежава в ботаническо отношение, а именно: семената са с твърда покривна люспа, класът е с плътно положени зърна. Поради тази причина лимецът е здраво растение, което не боледува от нищо.

 • Грижи по време на вегетация: През есента, по време на вегетация, не са необходими никакви грижи.

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 1. Добив: В сравнение с конвенционално отглежданите житни култури, при лимеца добивите от декар са по-ниски. Нашите добиви от лимец за 2014 г. са 270 кг/дка, като след почистване на семената от всякакви примеси реалният добив възлезе на 250 кг/дка.
 2. Сеитбен материал: Към момента на пазара има недостиг на качествени семена за сеитба, които да се предлагат на зърнопроизводителите. По наша прогнозна информация миналата година в страната са били засети едва около 10 000 дка, което е нищожно на фона на цялото земеделие. Тази година сме приготвили малка партида качествени семена за сеитба, като за следващата година имаме намерение да подготвим и разпространим повече.
 3. Подготовка на семената за човешка консумация: При подготовката на семената за човешка консумация, освен обичайното почистване от всякакви примеси, се налага и допълнително премахване на специфичната за лимеца твърда люспа. След олющване на зърната, чрез специализирана машина за олющване, от всеки 100 кг неолющен лимец остават между 60 и 70 кг. почистени. Дружеството ни притежава една от малкото такива машини в България (внос от Австрия), с която олющваме собствената продукция от лимец и предлагаме услуга на клиенти за олющване на техни партиди лимец.

Благодарение на предимствата си, лимецът е не само изключително ценно растение, но позволява отглеждане на здравословен продукт, изключващ прилагането на препарати за растителна защита (хербициди, инсектициди, фунгициди, акарициди, родентици и пр.) и минерални торове.  

БГ АГРО вижда в лимеца една алтернатива за земеделските производители в България, които могат да включат още една култура в сеитбооборота си, което би им гарантирало стабилен добив в условия на резки климатични промени.   

Откъде да купя