http://limec-bgagro.bg/bg/blog-news/1190/prev-zkhodstvoto-na-limetca-pred-pshenitcata-po-s-d-rzhanie-na-estestveni-antioksidanti-i-selen

Превъзходството на лимеца пред пшеницата по съдържание на естествени антиоксиданти и селен

Учени доказват превъзходството на лимеца пред пшеницата по отношение съдържание на естествени антиоксиданти и селен

Резултати от научно изследване представляващо двугодишен прецизен полски експеримент с 15 различни сорта пшеница показват, че натрупването на селен (Se) сред сортовете е различно, като учените доказват, че еднозърнестият лимец (Triticum monococcum) притежава по-висока способност да натрупва микроелемента Se между останалите изследвани сортове пшеница. Еднозърнестият лимец се проявява в експеримента като перспективен сорт, характеризиращ се с високо съдържание на Se в зърното. Високите стойности в корените показват благоприятния ефект върху биоакумулацията на микроелемента в почвата (J. Lachman et al., 2011)

1. Значение на селена и фенолните антиоксиданти за човека

Естествените антиоксиданти присъстващи в храната и в други биологични материали получават значително внимание поради своята безопасност и положителни хранителни и терапевтични ефекти за човека. Антиоксидантите могат да изчистват свободните радикали преди те да причинят щети или да предотвратят разпространението на оксидативни щети, като пшеничните зърна са с доказано съдържание на редица фенолни антиоксиданти (Naczk and Shahidi, 2006).

Селенът може да изчиства токсични метали в организма и по този начин се явява антагонист на живак, олово, алуминий и кадмий, действа като мощен антиоксидант и помага за борба с щетите, причинени от свободните радикали. Характерно за селена - съществен за човешкото здраве естествено срещащ се микроелемент с антиоксидантни свойства е, че не може да бъде синтезиран в човешкото тяло и да бъде заменен, с който и да било друг елемент. Установено е и че най-малко 1 млрд. души в световен мащаб страдат от дефицит на този микроелемент (Lyons et al. 2005a).

Селенът е от есенциално значение само в много тесен диапазон на концентрация, извън който се наблюдава или дефицит, или токсичност (Sager, 2006). Ниският му хранителен прием се свързва с нарушения на здравето, включително оксидативни състояния свързани със стрес, намалена плодовитост и имунни функции или повишен риск от ракови заболявания (Zeng and Combs 2008). Препоръчителният хранителен прием в САЩ, Канада и ЕС е 55 μg Se/ден.     

 2. Превъзходство на лимеца пред пшеницата по съдържание на селен и антиоксиданти. Принос за биоакумулацията на микроелемента Se в почвата  

Екип от чешки учени  провежда 2-годишни полски експерименти с различни сортове пшеница (част от които: 5 сорта еднозърнест лимец и 5 сорта пшеница), с фокус - определяне съдържанието на селен и антиоксиданти (общо съдържание на полифеноли) с цел оценка на сортовете еднозърнест лимец като потенциални за подобряване хранителната стойност на хляба и на др. пшенични продукти в съвременната диета на човека.

Учените установяват по-високо съдържание както на Se, така и на антиоксиданти в сортовете на зърното еднозърнест лимец (респ. 50.0-54.8 μg/kg DM и  507-612 mg/kg DM), в сравнение с резултатите за сортовете пшеница (респ. Se 29.8 - 39.9 μg/kg DM и антиоксиданти е 502-601 mg/kg DM) (J. Lachman et al., 2011).

Научният екип констатира, че значителни количества Se се натрупват в зърната, като еднозърнестият лимец притежава най-голям потенциала високото съдържание на Se в корените остава в почвата за по-нататъшна употреба от други култури, т.е. благоприятстван е процесът на биоакумулация на  микроелемента в почвата.

  3. Еднозърнестият лимец – обещаващ източник на  Se за човека 

Проучването за влиянието на различните фактори върху съдържанието на селен и антиоксиданти в зърнените култури показва, че въпреки зависимостта на съдържанието на селен в растенията от наличието му в почвата (Lyons et al. 2005a), то определящ  фактор е видово обусловената способност на дадения сорт за натрупване на микроелемента и антиоксидантите – доказано най-висока при еднозърнестия лимец.

Резултатите на  чешките учени (J. Lachman et al., 2011) доказват, че еднозърнестият лимец може да бъде добър източник на селен, без да се налага допълнително микроторене при отглеждането му, като в заключение се посочва, че сортовете еднозърнест лимец показващи високо съдържание на селен могат да бъдат обещаващи източници на тази високо ценена хранителна съставка.

            
Използвана литература:

1. J. Lachman1, D. Miholová1, V. Pivec1, K. Jírů1, D. Janovská2:  Content of phenolic antioxidants and selenium in grainof einkorn (Triticum monococcum), emmer (Triticum dicoccum) and spring wheat (Triticum aestivum) varieties. Plant Soil Environ., 57, 2011 (5): 235–243

2. Naczk M., Shahidi F. (2006): Phenolics in cereals, fruits and vegetables: Occurrence, extraction and analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41: 1523–1542.

3. Lyons G.H., Judson G.J., Ortiz-Monasterio I., Genc Y., Stangoulis J.C.R., Graham R.D. (2005a): Selenium in Australia: Selenium status and biofortification of wheat for better health. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 19: 75–82.

4. Zeng H., Combs G.F. Jr. (2008): Selenium as an anticancer nutrient: roles in cell proliferation and tumor cell invasion. The Journal of Nutritional Biochemistry,19:1–7.

5. Burk R.E., Levander O.A. (2005): Selenium. In: Shils M.E., Shike M., Ross A.C., Caballero B., Cousins R.J. (eds): Modern Nutri­tion in Health and Disease. 10thEdition. Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia, 312–325.

Откъде да купя